St. Peter's church

Akmeninė Galva

Prieš jus - Akmeninės galvos kopija, kurią 1851-jų  metų rudenį rado valstietis,  kasdamas žemę tarp Salaspilis ir Ikškilė (apie 30 kilometrų žemyn upe) Po metų, galvą kartu su kitais akmenimis jis atgabeno Rygos akmenskaldžiui. Laimei akmenskaldys suprato, kad radinys turi istorinę vertę ir atdavė istorijos ir senosios Rygos tyrinėtojų bendrijai, kuri savo ruožtu perdavė saugoti galvą į Domo katedros muziejų.

19 šimtmečio pabaigoje, kai Domo katedroje vyko aplinkos tvarkymo darbai, akmeninis stabas buvo užkastas Domo katedros sode. To priežastimi galėjo būti cerkvės nepakantumas stabams. 2000 metais vykdant archeologinius darbus, galvą vėl surado, ir vėl perkėlė į istorijos muziejų. Vyrauja nuomonė, kad ši akmeninė galva – 5-6 amžiaus po kristaus livų stabas , vienok mokslinio įrodymo šiai hipotezei nėra. Aišku viena, kad labai sunku nustatyti kuriai epochai jis priklauso. Turizmo Infolinijos stulpelio kairėje pusėje Jūs matote Katės namus, ant kurio stogo, pakėlę uodegas, stovi katinai. Šio namo istorija glaudžiai persipina su Rygos Didžiosios ir Mažosios gildijų istorijomis. Amatų gildijos Rygoje ėmė kurtis po 1221 metų. Pirma jos vienijo visus be išimties skirtingų profesijų amatininkus . Šventos Marijos gildija, kurią jūs galite pamatyti priešais Katės namus, buvo Rygos prekybininkų sambūrio posėdžių vieta . Prekybininkai buvo turtingi, ir todėl priklausantis jiems namas pagal taisykles turėjo būti didesnis, nei stovintis priešais amatininkų sąjungos namas – Švento Jono gildija. Dėl šios priežasties prekybininkų organizaciją ir patį namą pavadino  Didžiąja gildija, o amatininkų namą – Mažąja gildija. Rygos amatininkai, taip pat kaip ir kitų Europos miestų amatininkai, savo interesams apginti apsijungė į cechus. Mažosios gildijos globėjo Jono krikštytojo skulptūra – iki šiol puošia šio pastato fasadą. Didžiąją gildiją įkūrė Rygos pirkliai 1354 metais , monopolizavę prekybą Rygoje iki pat 19 amžiaus. Jos globėja buvo Šventoji Marija. Nežiūrint į daugybę pastato pertvarkų ir rekonstrukcijų, iki mūsų dienų, pirminiu pavidalu, išliko Miunsterio salė su gotiškomis kryžiaus arkomis ir ant sienų nupieštais Hanzos sąjungos herbais . Yra pagrindo tikėti pasakojimais, kad tuo metu valdžioje buvę vokiečiai nepriimdavo į Didžiąją gildiją latvių. Katės namus 1910 metais sau pasistatė latvių prekybininkas, praturtėjęs iš medienos brokavimo. Pats didžiausias jo noras buvo tapti Didžiosios gildijos nariu, bet, kadangi, jis buvo latvis,  jam buvo atsakyta. Prekybininkas įsižeidė dėl tokio gildijos vadovybės sprendimo ir norėdamas atkeršyti už  padarytą moralinę žalą, pas kalvį Laumanį užsakė iškaldinti ir pasatatyti ant namo stogo 4 kates,  po 25 rublius už kiekvieną, pasisukusias nugara į Didžiąją gildiją. Jų pozos išreiškė cinišką namo šeimininko požiūrį  į gildiją ir jos įnoringus narius. Toks elgesys sukėlė pagrįstą pyktį ir net prasidėjo teisminis procesas, bet po valdžios didikų įsikišimo, buvo priimtas sprendimas priversti namo šeimininką pasukti metalines kates uodegom į pastato vidų. Verta pridurti, kad Katės namų savininkas taip ir nebuvo priimtas į Didžiąją gildiją. Tačiau savo jis vis dėlto išsikovojo - užėmė deramą vietą istorijoje... Ne visus Senamiesčio pastatus galima būtų priskirti kokiam nors  konkrečiam stiliui. Pavyzdžiui, Katės namų fasadas, bendrai išlaikytas viduramžių stiliumi, bet į jį įpintos ir dekoratyvinės jugend stiliaus detalės. Argi tai negražu? Įsižiūrėkite atidžiau!

Show map

Our application